Πεδιο Διερευνησης 2: Η πολη ανταποκρινεται [Διαχειριση, Διακυβερνηση και Επικοινωνια]

2

Ερωτήσεις προς διερεύνηση (Φάση II):

  1. Πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε την απόσταση μεταξύ χάραξης στρατηγικής και εφαρμογής σε επίπεδο πολύ μικρών δράσεων; Πως μπορούμε να ενισχύσουμε τα κανάλια επικοινωνίας εντός και εκτός του δήμου;
  2. Πώς επιτυγχάνεται ένα μεσαίο επίπεδο, ανάμεσα στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, με εντολή συντονισμού και καταλυτική μεσολάβηση στις διαδικασίες;
  3. Πως μπορούμε να ενισχύσουμε τις συνεργασίες με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών;
  4. Πώς επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση του προγραμματισμού και της εφαρμογής των δράσεων, και των διατιθέμενων πόρων (ανθρώπινων, εργαλείων και μεθοδολογιών, κλπ.) όπως για παράδειγμα το clustering των περιβαλλοντικών δράσεων για να φαίνεται το «αποτύπωμά» τους;
  5. Πώς επιτυγχάνεται καλύτερη διακυβέρνηση και επικοινωνία με άλλους αρμόδιους φορείς εσωτερικά και εξωτερικά του δήμου; Πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα «δεδομένα» κατά τον σχεδιασμό; Πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για καλύτερη επικοινωνία και λύση των προβλημάτων;
  6. Πώς επιτυγχάνεται καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη ενημέρωση και μεγαλύτερη γνώση αναφορικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή των δράσεων;
  7. Πώς μπορούμε να έχουμε μέτρηση του αντίκτυπου του σχεδιασμού και των δράσεων στους πολίτες;
  8. Πώς επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμα ενίσχυση της θέσης του Δήμου ως φορέα χάραξης και εφαρμογής πολιτικής; (μητροπολιτικός δήμος και ενίσχυση αποκεντρωμένων εξουσιών στις κοινότητες)
  9. Πως μπορούμε να εισάγουμε τα δεδομένα ως τρόπο προσέγγισης σχεδιασμού και εφαρμογής λύσεων για τη πόλη;

Μακροχρόνιες Πιέσεις: Έλλειψη κοινωνικής συνοχής, διαφθορά, κοινωνική ανισότητα, έλλειψη εμπιστοσύνης στην διοίκηση, διαχείριση πληροφορίας, διαχείριση, συντήρηση και διασφάλιση κρίσιμων γηρασμένων υποδομών

Σοκ/Αναπάντεχες Κρίσεις: Πολιτική αστάθεια, κατάρρευση σημαντικών κτιριακών δομών της πόλης, Σεισμοί, καύσωνες, τρομοκρατικές ενέργειες, κοινωνικές συγκρούσεις

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s