Τα Πέντε Πεδία Διερεύνησης και η Προκαταρκτική Αξιολόγηση Ανθεκτικότητας

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του προγράμματος Αστικής Ανθεκτικότητας του δήμου Αθηναίων με την υποστήριξη των 100 Ανθεκτικών Πόλεων του ιδρύματος Rockefeller.

Διαβάστε την Αξιολόγησης Αστικής Ανθεκτικότητας της Αθήνας!

Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε με την δημοσίευσης της Αξιολόγησης Αστικής Ανθεκτικότητας της Αθήνας και τον προσδιορισμό των πέντε Πεδίων Διερεύνησης, στα οποία θα διαμορφωθεί η Στρατηγική Ανθεκτικότητας της πόλης.

Τα πεδία αυτά είναι τα εξής:

  • Μεγιστοποίηση της δυναμικής της Αθηναϊκής γειτονιάς
  • Η πόλη ανταποκρίνεται (Διαχείριση, Διακυβέρνηση, Επικοινωνία)
  • Περιβαλλοντική πολιτική για τους πόρους της Μητροπολιτικής Αθήνας
  • Η κρίση μέσα στην κρίση
  • Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή της πόλης

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τη συλλογή 365 αντιλήψεων, την καταγραφή 451 δράσεων που υλοποιούνται τόσο από το δήμο και την περιφέρεια όσο και από άλλους τοπικούς φορείς, αλλά και την ανάλυση των πιο σημαντικών απρόσμενων κρίσεων και χρόνιων πιέσεων για την Αθήνα (όπως σεισμοί και καύσωνες  ή η γήρανση κτιριακών υποδομών και η χρόνια ανεργία) σε συνεργασία με εκπροσώπους της ακαδημαικής κοινότητας.

Διαβάστε την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Αστικής Ανθεκτικότητας.

_MG_1973

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα των 100 Ανθεκτικών Πόλεων

Το πρόγραμμα 100 Ανθεκτικές Πόλεις (100 Resilient Cities), μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Rockefeller, έχει ως στόχο να βοηθά πόλεις σε όλο τον κόσμο να γίνουν πιο ανθεκτικές απέναντι στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις τους, υποστηρίζοντας τη συγκρότηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού, που περιλαμβάνει όχι μόνο τον κατάλληλο προγραμματισμό για την ανταπόκριση των απρόβλεπτων κρίσεων αλλά και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των χρόνιων πιέσεων που φθείρουν τον αστικό ιστό σε καθημερινή ή επαναλαμβανόμενη βάση.

Ο δήμος Αθηναίων, μετά από την επιτυχή αξιολόγηση της πρότασης του, μαζί με άλλες 100 πόλεις, καλείται να σχεδιάσει και να αναλάβει σημαντικές δράσεις προκειμένου να θέσει τα θεμέλια για μία ολοκληρωμένη στρατηγική αστικής ανθεκτικότητας.

Η διαδικασία για την ανάπτυξη της στρατηγικής ανθεκτικότητας μπορεί να χωριστεί σε τρεις φάσεις όπου:

• Η 1η Φάση είναι μια πρώτη διάγνωση της Αθήνας όσον αφορά το πόσο και σε τι καταφέρνει να είναι ανθεκτική. Αποτελέσματα είναι η αρχική αξιολόγηση ανθεκτικότητας της πόλης και ο προσδιορισμός των Πεδίων Διερεύνησης.

• Η 2η Φάση αποτελεί την διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού αστικής ανθεκτικότητας που περιλαμβάνει όλες τις πιθανές ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι απαντήσεις στα ερωτήματα των Πεδίων Διερεύνησης.

• Η 3η Φάση αποτελεί το στάδιο υλοποίησης και εφαρμογής των πιο βραχυπρόθεσμων στόχων του Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανθεκτικότητας της πόλης και των Σχεδίων Δράσης της.

1060236

Πού βρισκόμαστε τώρα

Η 1η Φάση του Προγράμματος περιλάμβανε την ενδελεχή καταγραφή αφενός του υφιστάμενου μηχανισμού λήψης αποφάσεων για το μέλλον της πόλης και αφετέρου της αντίληψης φορέων και πολιτών για τις ελλείψεις και τις δυναμικές της πόλης.

Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε με την εκπόνηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Αστικής Ανθεκτικότητας και τον προσδιορισμό των πέντε Πεδίων Διερεύνησης, στα οποία τώρα εφαρμόζονται σειρά εργαλείων με στόχο να αποκαλυφθούν δυνατότητες δράσης που θα συμπληρώσουν ή θα προστεθούν στις υφιστάμενες του δήμου, προσδίδοντάς του ευελιξία και προσαρμοστικότητα, όπως και μεγαλύτερη συνοχή και βάθος χρόνου στο σχεδιασμό του.

IMG_6566

Περιεχόμενο και Στόχοι εργασίας του Γραφείου Αστικής Ανθεκτικότητας

Ο όρος αστική ανθεκτικότητα (urban resilience), περιγράφει την πόλη ως σύστημα που ανακάμπτει, προσαρμόζεται και εξελίσσεται σε διάλογο με το περιβάλλον και τους ανθρώπους της, αναστοχάζεται και σχεδιάζεται συνεχώς, μαζί με τους πρωταγωνιστές της.

Αυτήν ακριβώς την νέα ποιότητα αστικής διακυβέρνησης, προγραμματισμού και σχεδιασμού στοχεύει να αναπτύξει το Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας του δήμου Αθηναίων, που λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2016. Η σύνθεση ενός οράματος που εδράζεται σε συγκεκριμένες δυναμικές και προβλήματα, η στοχευμένη διεκδίκηση χρηματοδοτικών εργαλείων, η εγρήγορση για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής στο παρόν και στο μέλλον, η ανάπτυξη με όρους δίκαιης πόλης, γίνονται το κέντρο ενδιαφέροντος του γραφείου για την Αθήνα, τον πρώτο δήμο της χώρας και μια πόλη που παρουσιάζει μια εξαιρετική δυναμική ανταπόκρισης και προσαρμοστικότητας στις προκλήσεις και τις κρίσεις που αντιμετωπίζει.

Καθώς, ο συμμετοχικός χαρακτήρας των δράσεων του Γραφείου και η διαρκής συνομιλία με τους εταίρους της πόλης αποτελεί καίριο παράγοντα για την διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης Στρατηγικής Ανθεκτικότητας, απευθύνουμε κάλεσμα σε φορείς και εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι αναπτύσσουν δράσεις και προγράμματα που συνδέονται με αυτήν την προσπάθεια να έρθουν σε επαφή μαζί μας.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s