Οι 8 ερωτήσεις της ανθεκτικότητας

Το πρόγραμμα 100 Ανθεκτικές Πόλεις (100 Resilient Cities), μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Rockefeller, έχει ως στόχο να βοηθά πόλεις σε όλο τον κόσμο να γίνουν πιο ανθεκτικές απέναντι στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις τους, υποστηρίζοντας τη συγκρότηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού, που περιλαμβάνει όχι μόνο τον κατάλληλο προγραμματισμό για την ανταπόκριση των απρόβλεπτων κρίσεων αλλά και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των χρόνιων πιέσεων που φθείρουν τον αστικό ιστό σε καθημερινή ή επαναλαμβανόμενη βάση.

Ο όρος αστική ανθεκτικότητα περιγράφει την πόλη ως σύστημα που ανακάμπτει, προσαρμόζεται και εξελίσσεται σε διάλογο με το περιβάλλον της, αναστοχάζεται και σχεδιάζεται συνεχώς, με τους πρωταγωνιστές της, ειδικά στη συνθήκη της κρίσης, ικανούς να αναπτύσσουν αντανακλαστικά στον περίγυρο των συνεχόμενων πιέσεων.

Οι παρακάτω ερωτήσεις οριοθετούν τις ιδιότητες των έργω, προγραμμάτων, σχεδίων ή δράσεων που μπορούν να συμβάλλουν στην υποστήριξη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας μιας πόλης.

  1. Το προτεινόμενο σχέδιο ή δράση προσεγγίζει τα ενδεχόμενα αδύναμα σημεία της πόλης με ολοκληρωμένο τρόπο (σε διατομεακό επίπεδο);
  2. Το προτεινόμενο σχέδιο ή δράση λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο πολλαπλών ρίσκων και συνεχών πιέσεων μέσα από μια εκτίμηση ενός εύρους κινδύνων;
  3. Έχουμε εντοπίσει τα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα άμεσα και έμμεσα οφέλη (και αρνητικά αποτελέσματα) της εφαρμογής του προτεινόμενου σχεδίου ή δράσης;
  4. Το προτεινόμενο σχέδιο ή δράση ενσωματώνει Ποιότητες της Ανθεκτικότητας;
  5. Το προτεινόμενο σχέδιο ή δράση αποσκοπεί σε οφέλη που προωθούν την κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη (equity) ;
  6. Το προτεινόμενο σχέδιο ή δράση λαμβάνει υπόψη διακυβερνητικές αρμοδιότητες και προσεγγίσεις (σε εθνικό,περιφερειακό ή διαδημοτικό επίπεδο);
  7. Μήπως αυτό προτεινόμενο σχέδιο ή δράση, θα αυξήσουν την ικανότητα και τις δυνατότητες μιας ευρείας ομάδας ενδιαφερομένων;
  8. Μήπως το προτεινόμενο σχέδιο ή δράση, αποσκοπούν σε συνεκτικό σχεδιασμό και εκφράζουν ένα συναρπαστικό όραμα που μπορεί να προσελκύσει μακροπρόθεσμη δέσμευση για την επίτευξη πολλαπλών επιθυμητών αποτελεσμάτων;

Η Στρατηγική Ανθεκτικότητας της Αθήνας θα αποτελείται από έργα, προγράμματα και δράσεις που συγκεντρώνουν τις παραπάνω ιδιότητες και τα οποία θα απαντούν στις προκλήσεις και τις χρόνιες πιέσεις που αντιμετωπίζει η πόλη με ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό τρόπο.

Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε περισσότερα!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s